Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Korepetycje i zajęcia wyrównawcze

W Centrum Edukacji i Terapii znajdziecie Państwo pomoc w zakresie korepetycji i zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki oraz języków angielskiego i niemieckiego. Poziom korepetycji dostosowujemy do potrzeby ucznia. Prowadzimy zajęcia na poziomie od szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Przygotowujemy młodzież do matury, pomagając w pisaniu prezentacji maturalnych. Przygotowujemy uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego. Pomagamy w pisaniu prac okresowych, referatów, zadań domowych.

Jeżeli staracie się Państwo o indeks szkół artystycznych, w których niezbędne jest władanie piękną polszczyzną zapraszamy na zajęcia z poprawnej dykcji i emisji głosu.

Obok standardowych korepetycji organizujemy kilkuosobowe grupy przedmiotowe. Bez względu na przedmiot opracowujemy program dostosowany do potrzeb i możliwości grupy. W trybie takim prowadzimy zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Spotkania takie odbywają się zarówno w naszej siedzibie, jak i u Państwa


(popularne stają się dodatkowe zajęcia językowe w przedszkolach i szkołach).