Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Ochrona głosu

Program „Ochrony Głosu” opracowany przez Centrum Edukacji i Terapii. Program skierowany jest do nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych.

 

Etapy programu:

I

„Emisja Głosu” – dziesięciogodzinne szkolenie, którego celem jest wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy.

Część teoretyczna obejmuje wiedzę z zakresu:

- akustycznych podstaw głosu

- anatomii i fizjologii narządu mowy

- patologii głosu

- higieny głosu

Część praktyczna (główna) obejmuje ćwiczenia:

- oddechowe

- głosowe

- artykulacyjne

- praktyczne ćwiczenia nad prawidłową emisją własnego głosu

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują zestawy ćwiczeń głosowych, oddechowych i artykulacyjnych do samodzielnego ćwiczenia.

 

II

Okresowe sprawdzanie umiejętności nabytych podczas szkolenia i ewentualna ich aktualizacja.

Spotkania takie prowadzone są w placówkach, w których miało miejsce szkolenie. Mają na celu przypomnienie najważniejszych zagadnień teoretycznych i sprawdzenie jakości głosu nauczyciela.

Zakładamy, iż spotkania takie mają miejsce raz w roku przez okres trzech lat.

Dzięki okresowym spotkaniom wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zostają znacznie lepiej utrwalone, następuje automatyzacja prawidłowej emisji głosu.

 

III

Konsultacje indywidualne.

Dla osób, które mimo szkolenia oraz okresowych spotkań grupowych nie nabyły umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem lub cierpią na schorzenia narządu głosu przewidziano konsultacje indywidualne.

Konsultacje prowadzone są w siedzibie Centrum Edukacji i Terapii.

 

 

GORĄCO ZACHĘCAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

„OCHRONY GŁOSU”