Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Informatyczne

KURSY I SZKOLENIA INFORMATYCZNE

 

1. Podstawy obsługi komputera

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które nie miały wcześniej styczności z komputerem bądź są z nim zaznajomione w niewielkim stopniu. Słuchacze podczas 20 godzin kursu nauczą się podstawowych pojęć informatycznych. Ćwiczyć będą obsługę programu MS WINDOWS, programu tekstowego Word Pad oraz wybranego programu antywirusowego i obsługi poczty elektronicznej.

 

2. Komputerowa obsługa biura czyli szkolenie z zakresu MS Office

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w pracy bądź szkole muszą korzystać z programów tekstowych, tworzyć prezentacje, bazy danych bądź arkusze kalkulacyjne. 20 godzin kursu pozwoli zainteresowanym zapoznać się ze sposobami obsługi programów takich jak MS Word, Excel, Access oraz Power Point co w konsekwencji ułatwi im codzienną pracę. Nauczyciel zademonstruje uczestnikom najważniejsze narzędzia MS Office z konkretnych programów tak, by praca tego typu na co dzień nie stanowiła problemów i nie zabierała zbyt wiele czasu.

 

3. Tworzenie stron internetowych

Osoby zainteresowane szkoleniami z zakresu tworzenia stron internetowych zapoznają się między innymi z konstrukcją dokumentu HTML, będą również miały okazję nauczyć się tworzenia i formatowania elementów strony, końcowym etapem jest publikacja serwisu WWW. Jest to kurs 10-cio godzinny obejmujący podstawowe zagadnienia z dziedziny tworzenia stron w internecie.

 

4. Grafika komputerowa

Kurs grafiki komputerowej składa się z dwóch poziomów: podstawowego i zaawansowanego. Poziom pierwszy to zapoznanie się z programem Corel Draw oraz Adobe PhotoShop oraz z ich podstawowymi funkcjami, ćwiczenie określonych zagadnień pod okiem specjalisty. Po 25 godzinach kursu uczestnikowi wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia, jeśli wyraża chęć może wówczas uczestniczyć w poziomie zaawansowanym który obejmuje również 25 godzin. W drugiej części przedstawiane są między innymi zaawansowane funkcje programu Photoshop oraz podstawy obsługi programów takich jak DTP Adobe Page Maker oraz Corel Trace.

 


STRONA GŁÓWNA
Dla nauczycieli

Dla dzieci i młodzieży

Dla firm

Powrót

KONTAKT

 

KURSY I SZKOLENIA INFORMATYCZNE

 

1. Podstawy obsługi komputera

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które nie miały wcześniej styczności z komputerem bądź są z nim zaznajomione w niewielkim stopniu. Słuchacze podczas 20 godzin kursu nauczą się podstawowych pojęć informatycznych. Ćwiczyć będą obsługę programu MS WINDOWS, programu tekstowego Word Pad oraz wybranego programu antywirusowego i obsługi poczty elektronicznej.

 

2. Komputerowa obsługa biura czyli szkolenie z zakresu MS Office

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w pracy bądź szkole muszą korzystać z programów tekstowych, tworzyć prezentacje, bazy danych bądź arkusze kalkulacyjne. 20 godzin kursu pozwoli zainteresowanym zapoznać się ze sposobami obsługi programów takich jak MS Word, Excel, Access oraz Power Point co w konsekwencji ułatwi im codzienną pracę. Nauczyciel zademonstruje uczestnikom najważniejsze narzędzia MS Office z konkretnych programów tak, by praca tego typu na co dzień nie stanowiła problemów i nie zabierała zbyt wiele czasu.

 

3. Tworzenie stron internetowych

Osoby zainteresowane szkoleniami z zakresu tworzenia stron internetowych zapoznają się między innymi z konstrukcją dokumentu HTML, będą również miały okazję nauczyć się tworzenia i formatowania elementów strony, końcowym etapem jest publikacja serwisu WWW. Jest to kurs 10-cio godzinny obejmujący podstawowe zagadnienia z dziedziny tworzenia stron w internecie.

 

4. Grafika komputerowa

Kurs grafiki komputerowej składa się z dwóch poziomów: podstawowego i zaawansowanego. Poziom pierwszy to zapoznanie się z programem Corel Draw oraz Adobe PhotoShop oraz z ich podstawowymi funkcjami, ćwiczenie określonych zagadnień pod okiem specjalisty. Po 25 godzinach kursu uczestnikowi wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia, jeśli wyraża chęć może wówczas uczestniczyć w poziomie zaawansowanym który obejmuje również 25 godzin. W drugiej części przedstawiane są między innymi zaawansowane funkcje programu Photoshop oraz podstawy obsługi programów takich jak DTP Adobe Page Maker oraz Corel Trace.