Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Badania przesiewowe

Szanowni Państwo !

Zdając sobie sprawę z ogromnych potrzeb naszych pociech i ograniczonych możliwości finansowych placówek oświatowych oraz rodziców, proponujemy przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych.

Badania prowadzone przez Centrum Edukacji i Terapii mają na celu wskazanie dzieci z szeroko rozumianymi problemami logopedycznymi, wytypowanie uczniów którzy powinni poddać się terapii oraz określenie formy problemu.

Z uwagi na fakt, iż prowadzone badania wykorzystywane są przez nasze Centrum do zestawień statystycznych (bez podawania danych personalnych) cena badania ogranicza się do kosztów z nim związanych i wynosi 6 złotych za osobę.

W programie badawczym biorą udział uczniowie od 5 do15 roku życia.

Wszyscy badani otrzymują diagnozę logopedyczną na piśmie wraz z określeniem rodzaju potrzeb terapeutycznych i ogólnymi zaleceniami.

Badania przeprowadzimy u Państwa w placówce we wskazanym przez Państwa terminie.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji diagnostycznej !!!

Łączę wyrazy szacunku

Aleksander Wilamowski