Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Terapia logopedyczna i psychologiczna

Prowadzimy diagnostykę i terapię logopedyczną i psychologiczną.

Ofertę naszą kierujemy do dzieci i ludzi dorosłych, do pacjentów zdrowych oraz ludzi z niedostatkami intelektualnymi i psychofizycznymi, mających poważne i śladowe potrzeby terapeutyczne.

Diagnozę i terapię traktujemy interdyscyplinarnie. Pozwala to w 100% ocenić problem i opracować odpowiedni program działania. Formy i metody terapii dostosowujemy do potrzeb i możliwości pacjenta.

Zajęcia logopedyczne poprzedzone są dokładnym badaniem i wnikliwą obserwacją, które poprzedzają postawienie diagnozy. Wychodzimy z założenia, że diagnoza to podstawa. Trafna diagnoza potwierdzona przez specjalistów kilku dziedzin pozwala opracować skuteczny program terapeutyczny.

Możemy pochwalić się niekonwencjonalnymi mechanicznymi metodami terapii logopedycznej, polegającymi na ustawianiu odpowiedniej artykulacji głosek przy pomocy sond logopedycznych. Dzięki temu już na pierwszym spotkaniu zaobserwujecie Państwo zdecydowaną poprawę. Zdajemy sobie sprawę, iż czas odgrywa tu wielką rolę. Zajmujemy się zarówno prostymi wadami wymowy, jak i problemami bardziej złożonymi takimi jak: jąkanie, afazja, alalia i inne.

Pracujemy się dziećmi mającymi problemy z czytaniem i pisaniem. Opracowaliśmy własną metodę nauki płynnego czytania. Uważamy, iż metoda syntetyczno-analityczna, jaką uczone są nasze pociechy zdecydowanie opóźnia i komplikuje ten jakże ważny etap rozwoju-etap nauki czytania. Efekty są bardzo spektakularne i praktycznie natychmiastowe. Nie jest tu ważny ani wiek dziecka ani „poziom wyedukowania”. Nadmienimy, iż metoda nasza znalazła akceptację i uznanie Instytutu Polonistyki przy PWSW.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w trybie indywidualnym lub grupowym, w naszej siedzibie lub w wyznaczonym przez Państwa miejscu. W ostatnim czasie powodzeniem cieszą się prowadzone przez nas grupowe zajęcia logopedyczne w przedszkolach i szkołach.

Logopedia to także poprawna dykcja i prawidłowa emisja głosu. Zapraszamy na ćwiczenia osoby starające się o przyjęcie do szkół artystycznych, dziennikarskich, managerskich i innych, gdzie liczy się poprawna mowa i piękny głos.

Nasz psycholog bada poziom rozwoju dziecka i określa ewentualne niedostatki. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz ludźmi mającymi problemy emocjonalne i życiowe.