Logopeda Przemyśl, Rzeszów • Aleksander Wilamowski - Dla dzieci i młodzieży

KURSY I SZKOLENIA INFORMATYCZNE

 

1. Podstawy obsługi komputera

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które nie miały wcześniej styczności z komputerem bądź są z nim zaznajomione w niewielkim stopniu. Słuchacze podczas 20 godzin kursu nauczą się podstawowych pojęć informatycznych. Ćwiczyć będą obsługę programu MS WINDOWS, programu tekstowego Word Pad oraz wybranego programu antywirusowego i obsługi poczty elektronicznej.

 

2. Komputerowa obsługa biura czyli szkolenie z zakresu MS Office

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w pracy bądź szkole muszą korzystać z programów tekstowych, tworzyć prezentacje, bazy danych bądź arkusze kalkulacyjne. 20 godzin kursu pozwoli zainteresowanym zapoznać się ze sposobami obsługi programów takich jak MS Word, Excel, Access oraz Power Point co w konsekwencji ułatwi im codzienną pracę. Nauczyciel zademonstruje uczestnikom najważniejsze narzędzia MS Office z konkretnych programów tak, by praca tego typu na co dzień nie stanowiła problemów i nie zabierała zbyt wiele czasu.

 

3. Tworzenie stron internetowych

Osoby zainteresowane szkoleniami z zakresu tworzenia stron internetowych zapoznają się między innymi z konstrukcją dokumentu HTML, będą również miały okazję nauczyć się tworzenia i formatowania elementów strony, końcowym etapem jest publikacja serwisu WWW. Jest to kurs 10-cio godzinny obejmujący podstawowe zagadnienia z dziedziny tworzenia stron w internecie.

 

4. Grafika komputerowa

Kurs grafiki komputerowej składa się z dwóch poziomów: podstawowego i zaawansowanego. Poziom pierwszy to zapoznanie się z programem Corel Draw oraz Adobe PhotoShop oraz z ich podstawowymi funkcjami, ćwiczenie określonych zagadnień pod okiem specjalisty. Po 25 godzinach kursu uczestnikowi wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia, jeśli wyraża chęć może wówczas uczestniczyć w poziomie zaawansowanym który obejmuje również 25 godzin. W drugiej części przedstawiane są między innymi zaawansowane funkcje programu Photoshop oraz podstawy obsługi programów takich jak DTP Adobe Page Maker oraz Corel Trace.

KURSY I SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Szybkie czytanie- dla dzieci

Kurs ma na celu wyeliminowanie pewnych nawyków które przeszkadzają w czytaniu. W przypadku dzieci owe nawyki nie są tak zakorzenione jak u dorosłych, tym samym - znacznie łatwiejsze do wyeliminowania. Efekty kursu zdumiewają- dzieci są w stanie czytać do 100 razy szybciej! Wielkie postępy poczynić mogą również dzieci z dyslekcją po ukończeniu kursu czytają średnio do 20 razy szybciej dzięki czemu publiczne czytanie w szkole nie jest już takim problemem jak wcześniej. Celem kursu jest: wzbogacenie słownictwa, poprawienie zdolności zapamiętywania i koncentracji, rozwijanie nawyku czytania oraz poprawienie szybkości czytania i rozumienia tekstów.

-20godzin

 

2. J. angielski od podstaw

Kurs jest skierowany dla najmłodszych- dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W grupie organizowane są najprostsze ćwiczenia językowe połączone z zabawą. Kurs ma na celu przyzwyczajenie dzieci do języka obcego, utrwalenie pewnych zwrotów i pojęć co w przyszłości owocować będzie szybszą nauką. Lekcje odbywają się w miejscu w którym dzieci uczą się na co dzień to jest. przedszkolu czy szkole co daje im większy komfort i nie stresuje ich dodatkowo.

 

3. Techniki pamięciowe- kurs dla każdego!

Szczególnie polecany dla młodzieży, studentów i osób których praca jest dynamiczna i wymaga zapamiętywania wielu kwestii. Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu będą miały okazję poznać techniki sprawnego myślenia dzięki treningom pamięci. Po odbyciu kursu o wiele łatwiej będzie im zapamiętać duże ilości informacji, szybciej niż poprzednio, co więcej bez monotonnego poważania. Podczas szkolenia ćwiczy się również wyobraźnię przez co łatwiej później zapamiętuje się informacje podane w sposób graficzny. W programie szkolenia znajdują się między innymi najefektywniejsze ćwiczenia na zapamiętywanie, zapamiętywanie informacji w celu odtworzenia ich „na wyrywki”, zapamiętywanie informacji z życia codziennego, skuteczne notowanie, zapamiętywanie ciągów informacji.

-20godzin

4. Przygotowanie do egzaminów pogimnazjalnych

Jest to cykl spotkań grupowych podzielony na dwie części podobnie jak egzamin: cz. matematyczno-przyrodnicza oraz humanistyczna. Osoby zainteresowane odbyciem kursu z części matematyczno- przyrodniczej przychodzą na spotkania na których ćwiczą umiejętności przydatne do egzaminu z przedmiotów takich jak matematyka, geografia, biologia, fizyka oraz chemia. Nauczyciel przekazuje najważniejsze informacje przydatne uczestnikom do egzaminu ćwiczy z nimi najbardziej istotne elementy z każdego przedmiotu, następnie rozwiązują razem ćwiczenia z gotowych zestawów. Część humanistyczna wygląda podobnie, nauczyciel przez początkowe godziny omawia najważniejsze kwestie z którymi uczestnicy mogą się spotkać na egzaminie, następnie ćwiczą wspólnie z zestawów zadań.

5. Przygotowanie do matury

W przypadku maturzystów każdy z przedmiotów jest omawiany i ćwiczony osobno. CET oferuje zajęcia przygotowujące do matury z przedmiotów takich jak j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, chemia, fizyka. W zależności od potrzeb przedmioty są omawiane i ćwiczone w stopniu podstawowym bądź zaawansowanym.