STRONA GŁÓWNA

KOREPETYCJE I...

SZKOLENIA

OCHRONA GŁOSU

LOGOPEDA PSYCHOLOG

KONTAKT

 

 

Szanowni Państwo !

         Zdając sobie sprawę z ogromnych potrzeb naszych pociech i ograniczonych możliwości finansowych placówek oświatowych    oraz rodziców, proponujemy przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych.

      Badania prowadzone przez Centrum Edukacji i Terapii mają na celu wskazanie dzieci z szeroko rozumianymi problemami logopedycznymi, wytypowanie uczniów którzy powinni poddać się terapii oraz określenie formy problemu.

    Z uwagi na fakt, iż prowadzone badania wykorzystywane są przez nasze Centrum do zestawień statystycznych (bez podawania danych personalnych) cena badania ogranicza się do kosztów z nim związanych i wynosi 6 złotych za osobę.

   W programie badawczym biorą udział uczniowie od 5 do15 roku życia.

   Wszyscy badani otrzymują diagnozę logopedyczną na piśmie wraz   z określeniem rodzaju potrzeb terapeutycznych i ogólnymi zaleceniami.

 Badania przeprowadzimy u Państwa w placówce we wskazanym przez Państwa terminie.

 

 Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji diagnostycznej !!!

                                                                         Łączę wyrazy szacunku

                                                                  Aleksander Wilamowski